Volledig financieel ontzorgd

Administratieve taken

Jaarrekeningen

JAARREKENINGEN

Uw jaarrekening wordt door ons vakkundig opgesteld. In dat financieel eindverslag kunt u in duidelijke lijnen zien hoe het afgelopen boekjaar is gegaan. Wij stellen hem zo op dat hij naadloos aansluit op uw administratie inclusief facturen en afschriften.

Boekhouding

BOEKHOUDING

Een ondernemer, klein of groot, moet vaak cruciale beslissingen nemen over de bedrijfsvoering. Goede vastlegging van gegevens is daarbij van grote waarde en dat is een vakgebied waarin wij een groot aantal ondernemers begeleiden. Door onze kennis & ervaring kunnen wij u gericht adviseren. Persoonlijk, betrokken en deskundig.

Debiteurenbeheer

DEBITEURENBEHEER

Ondersteuning voor uw onderneming bij het beheren van geldstromen en uw pogingen om debiteuren hun facturen tijdig te laten betalen. Doordat wij werken met de nieuwste software en een gestroomlijnd proces hebben, zorgen wij ervoor dat u op tijd betaald wordt waardoor u een langdurig, moeizaam en kostbaar incassotraject bespaard wordt. Aangezien de helft van faillissementen ontstaat door matig debiteurenbeheer is het belangrijk dat dit goed geregeld wordt.

 

Digitale Administratie

DIGITALE ADMINISTRATIE

Wanneer u weinig ruimte heeft voor grote mappen en dikke folders dan is een digitale administratie ideaal. Hiermee bespaart u tijd en kunt u direct na het opstellen van uw facturen, deze inboeken in uw digitaal portaal.

HR-TAKEN

Loonadministratie

LOONADMINISTRATIE

Als u werknemers in dienst heeft dient u een salarisadministratie te voeren die voldoet aan de regels van de belastingdienst . Tevens zult u als werkgever te maken krijgen met allerlei vragen van uw personeelsleden over de veranderende wet,- en regelgeving.

Administratie/adviesbureau Brockbernd BV verzorgt al jaren voor grote en kleine ondernemers in diverse vakgebieden de salarisadministratie. U kunt hierbij denken aan:

– Het verzorgen van de gehele salarisadministratie (loonstroken, journaalposten, betaallijst/clieopbestand t.b.v. uw telebankierpakket).

– Loonaangifte bij de belastingdienst;

– Het opstellen van arbeidsovereenkomsten;

– Verwerking van Cao,- en Wetswijzigingen;

– Aanmelding en controle nota’s pensioenfondsen;

– Inleveren jaarwerk belastingdienst;

– Loondoorbetaling en verzekering bij arbeidsongeschiktheid;

– Ontslagprocedures.

Personeelsverzekeringen

PERSONEELSVERZEKERINGEN

Brockbernd kan u helpen bij het verzekeren van uw personeel zodat u voorbereid bent op ziekte en de bijbehorende kosten.

Pensioen

PENSIOEN

Alles op het gebied van pensioenszaken kunt u aan ons toevertrouwen. Van advisering tot implementering, Brockbernd kan u bijstaan in het hele proces of u geheel ontzorgen en het uit handen nemen.

FINANCIEEL ADVIES

Starters

Starters

Al jaren denkt u erover een eigen bedrijf te starten. Maar is de huidige tijd nu een kans of een bedreiging om te starten? Hoe krijg, en even belangrijk, behoud ik klanten? Welke tariefstelling zal ik hanteren? Welke kosten zijn noodzakelijk? Zo maar een paar vragen waar u tegenaan zult lopen als u daadwerkelijk een bedrijf wilt starten.

Ons kantoor heeft zeer veel starters succesvol begeleid en kan daardoor veel van uw vragen relatief eenvoudig beantwoorden. Hierbij kunnen wij u helpen een weloverwogen keuze te maken of, en zo ja, hoe, u kunt beginnen met uw onderneming.

Door ons vroegtijdig in het opstarttraject te betrekken voorkomt u wellicht dat zaken over het hoofd worden gezien of dat achteraf aanpassingen in bedrijfstructuur, administratieve inrichting en/of financiering doorgevoerd moeten worden. De hoeveelheid werk, en daarbij komende kosten, zijn vaak verwaarloosbaar op de besparing(en) die gerealiseerd kunnen worden.

Bedrijfsfinanciering

BEDRIJFSFINANCIERING (GESPREKKEN MET BANKEN / CROWDFUNDING)

Het kan mogelijk zijn om dat u op zoek moet naar andere vormen van financiering. Kennis van de eisen die banken stellen aan de kredietverlening is hierbij essentieel. Onze adviseurs hebben al vele organisaties geholpen om de beste bedrijfsfinanciering voor elkaar te krijgen. Daarnaast kunnen wij u ook helpen om alternatieve financieringsmethodes van de grond te krijgen zoals crowdfunding.

Overnames

Overnames

Bedrijfsovernames kunnen lastig zijn en elke overname kan anders worden ervaren. Dat kan aan de planning maar ook aan de uitvoering liggen. Bij overnames komen ook veel regels om de hoek die het proces ingewikkelder kunnen maken. Met Brockbernd weet u zeker dat er een deskundige naast u zit die het gehele proces soepel en vlekkeloos kan laten voltrekken.

Fiscale begeleiding

FISCALE BEGELEIDING

Als u advies nodig heeft bij het kiezen van een rechtsvorm, een fiscaal dispuut (bijvoorbeeld met de Belastingdienst), of bij de start van een bedrijf, onze adviseurs staan altijd voor u klaar.

Ondernemerschap heeft veelal als doel het succesvol laten zijn van uw bedrijf. Hiertoe bent u als ondernemer continu actief met het focussen op de markt en het streven naar duurzame resultaatverbeteringen. Wij zien het als een uitdaging om uw onderneming hierbij te begeleiden en te adviseren en fungeren graag als klankbord.

De rol die wij als bedrijfsadviseur voor onze cliënten vervullen heeft vaak betrekking op zaken als:

– Het optimaliseren van de ondernemingsstructuur;

– Het begeleiden en adviseren bij aankoop, verkoop of samenwerking van ondernemingen;

– Het begeleiden en adviseren bij de waardebepaling van de activiteiten of aandelen van een onderneming;

– Het begeleiden en adviseren bij financieringsvraagstukken;

– Het samenstellen van bedrijfseconomische analyses, prognoses en begrotingen;

– Het adviseren inzake investeringsbeslissingen;

– Het begeleiden en adviseren bij bedrijfsvoerings- en strategische vraagstukken.

Ondernemersplannen

ONDERNEMERSPLANNEN

Door een ondernemersplan helder te beschrijven is het meteen duidelijk voor u of voor eventuele andere partijen waar voor u de kansen liggen. Maar dat kan soms lastig zijn. Wij staan klaar om u te helpen. Hoe ingewikkeld de factoren ook zijn, door onze ervaring kunnen wij uw situatie altijd zo duidelijk mogelijk op papier krijgen waardoor u goed voorbereid bent.

Netwerk

NETWERK VAN NOTARISSEN EN ADVOCATEN

Bevindt u zich in een situatie waar u een notaris of advocaat nodig heeft? Wij hebben in de loop van de jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van vakmensen. Met één belletje hebben wij voor u de ideale persoon gevonden en door onze nauwe wisselwerking bent u geen extra tijd kwijt om de situatie meerdere keren aan verschillende personen uit te leggen. Ook als u hulp buiten de deur nodig heeft staan wij u altijd bij.

Start typing and press Enter to search