Administratiekantoor Brockbernd (hierna Brockbernd), gevestigd aan Rijnlaan 29, 8032 JZ, Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www. Brockbernd.nl/ Rijnlaan 29, 8032 JZ, Zwolle, is

 

  1. Olsder is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor Brockbernd Hij/zij is te bereiken via k.olsder@brockbernd.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brockbernd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via k.olsder@brockbernd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brockbernd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Brockbernd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brockbernd) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

We bewaren persoonsgegevens voor 14 maanden, om trends in het bezoekersgedrag en -aantallen te kunnen waarnemen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Brockbernd deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brockbernd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Brockbernd uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Daarnaast ondersteunt een marketingbureau ons met de website: we delen alleen de website-data met hen (informatie die wordt gemeten m.b.v. de cookies).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brockbernd gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Brockbernd gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Over dit cookiebeleid.

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. Lees dit beleid om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe de cookievoorkeuren kunnen worden beheerd. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen.

U kunt op elk moment uw toestemming voor de cookieverklaring op onze website wijzigen of intrekken.
Meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken in ons privacybeleid.
Uw toestemming is van toepassing op de volgende domeinen: www.brockbernd.nl

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten werken, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar het moet worden verbeterd.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website cookies first-party en third-party cookies voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website goed te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u omgaat met onze website, onze diensten beveiligen, advertenties aanbieden die voor u relevant zijn en al met al u een betere en verbeterde website bieden. gebruikerservaring en help uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn gegroepeerd in de volgende categorieën.

De onderstaande lijst geeft de cookies weer die op onze website worden gebruikt.

CookieOmschrijving
Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR-invoegtoepassing voor cookies. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Niet nodig".
viewed_cookie_policyDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
cookielawinfo-checkbox-necessaryDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR-invoegtoepassing voor cookies. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Noodzakelijk".
Niet-essentieel
test_cookie
Analytics
_gaDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
_gidDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's in een anonieme vorm.
_gat_UA-66522302-1Dit is een tracking code, geplaatst door Google Analytics zodat de juiste informatie wat betreft het bezoekersgedrag gekoppeld wordt aan het juiste Analytics Account.
_hjIncludedInSampleDeze cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om Heatmaps, Funnels, Recordings, enz. Te genereren.
_omappvpDe cookie is ingesteld om nieuwe versus terugkerende gebruikers te identificeren. De cookie wordt gebruikt in combinatie met _omappvs-cookie om te bepalen of een gebruiker nieuw is of terugkeert.
_omappvsDe cookie wordt gebruikt in combinatie met de _omappvp-cookies. Als de cookies zijn ingesteld, is de gebruiker een terugkerende gebruiker. Als geen van beide cookies is ingesteld, is de gebruiker een nieuwe gebruiker.
_hjidDeze cookie wordt ingesteld door Hotjar. Deze cookie wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID te behouden die uniek is voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.

Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren?

U kunt uw cookievoorkeuren beheren door op de knop “Instellingen” te klikken en de cookie-categorieën in de pop-up in of uit te schakelen volgens uw voorkeuren.

Als u besluit om uw voorkeuren later via uw browsesessie te wijzigen, kunt u op het tabblad ‘Privacy- en cookiebeleid’ op uw scherm klikken. Hiermee wordt de toestemmingsmelding opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden voor het blokkeren en verwijderen van cookies die door websites worden gebruikt. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te blokkeren / verwijderen. Ga naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brockbernd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar k.olsder@brockbernd.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Brockbernd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brockbernd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via k.olsder@brockbernd.nl

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Brockbernd analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Brockbernd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Brockbernd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 14 maanden voor de marketingdata op de website.

 

We bewaren uw contactgegevens zoals u deze heeft ingevoerd bij het contactformulier om ervoor te zorgen dat u niet meermaals gecontacteerd wordt als u nogmaals iets downloadt.

Maintenance van de website

We De website is gebouwd en wordt beheerd door het bureau Adaptive Marketing. 

De onderhoud en het bijwerken van de technische aspecten, alsmede het updaten onze berichten, versturen van de mailings en het aanpassen van visuele/tekstuele elementen op de site wordt door hen gedaan. Hiermee hebben zij dus ook toegang tot de data op de website. Dit betreft geen privacygevoelige informatie, en wordt verder niet gedeeld of gebruikt om profielen te creëren op basis van uw gedrag.

 

Start typing and press Enter to search