Nieuwsbrief juni 2022 Fiscale plannen Voorjaarsnota 2022

 In Fiscaal

Nieuwsbrief juni 2022 Fiscale plannen Voorjaarsnota 2022

Kortgeleden heeft het kabinet de Voorjaarsnota 2022 kenbaar gemaakt.
Gezien alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd, worden er nogal wat wijzigingen verwacht. Het kabinet ziet zich namelijk gedwongen de staatskas te verbeteren. Dit mede door de coronasteun de afgelopen jaren, stijging van de energieprijzen, arrest inzake Box 3 en de oorlog in Oekraïne.

De belangrijkste fiscale punten hebben wij hieronder op een rij gezet:

Tarief Box 2

Op dit moment is er 1 tarief voor Box 2 (dividend en/of verkoopwinst), namelijk 26,9%. Met ingang van 1 januari 2024 zal er een schijvenstelsel worden ingevoerd voor Box 2 inkomen.
Over de 1e € 67.000 dient dan 26% belasting afgedragen te worden, alles boven de € 67.000 wordt belast met 29%.

Vrijgesteld vermogen Box 3

In het regeerakkoord was het kabinet nog voornemens om het vrijgestelde Box 3 vermogen te verhogen naar € 80.000 per persoon. Hier zien zij nu echter toch vanaf, waardoor het vrijgestelde vermogen blijft op € 50.000

Arrest Box 3 vermogen

Door het uitgesproken arrest inzake het Box 3 vermogen, kan het zijn dat aangiften inkomstenbelasting 2020 nog niet vastgesteld en uitbetaald worden. Deze zijn door de Belastingdienst namelijk on-hold gezet. Vanaf augustus 2022 zal dit gefaseerd opgelost worden.
Tevens zal dan een nieuwe versie van het aangiftepakket 2021 online komen, waarin het rechtsherstel is verwerkt.
Tegen die tijd, wordt er ook een nadere uitwerking verwacht van het rechtsherstel.

 

Reiskostenvergoeding:

Gezien de huidige brandstofprijzen, is het kabinet voornemens om de onbelaste kilometervergoeding te verhogen. Naar verwachting zal de vergoeding per 1 januari 2023 stijgen naar € 0,21 per kilometer en in 2024 nog verder naar € 0,23.

Gebruikelijk loon DGA:

Voor het bepalen van het gebruikelijk loon als DGA, zijn er drie wettelijke mogelijkheden. Het minimale salaris is het hoogste van de volgende mogelijkheden:
  € 48.000;
– het loon van de meestverdienende werknemer;
– 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
De 1e twee blijven ongewijzigd, alleen de 75% wordt verhoogd naar 85%.

Excessief lenen eigen B.V.

In maart 2022 is er een wetsvoorstel ingediend, welke het excessief lenen bij de eigen B.V. tegen moet gaan. Het is de bedoeling dat deze regeling in zal gaan per 1 januari 2023. Vanaf dat moment moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 700.000 lenen van hun eigen B.V., inkomstenbelasting in Box 2 betalen.

 

Opbouw Fiscale OudedagsReserve (FOR)

Indien er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, is het mogelijk om de belastingheffing over de winst uit te stellen door te doteren aan de FOR. Met ingang van 1 januari 2023 komt deze mogelijkheid (en voordeel) te vervallen.
Er wordt echter wel gekeken naar een mogelijkheid waardoor het mogelijk is om meer in een aftrekbare lijfrente te kunnen stoppen.

Middeling

Wanneer er sprake is van een (zeer) wisselend inkomen over een periode van 3 jaar, is er de mogelijkheid om te gaan middelen bij de Belastingdienst. Echter met ingang van 2025 zal deze regeling verdwijnen. Dat houdt in dat het laatst mogelijke tijdvak waarover gemiddeld kan worden, 2022 tot 2024 wordt.

Vennootschapsbelasting

De schijven voor de vennootschapsbelasting zullen in 2023 ook weer gaan veranderen. De 1e schijf (15%) loopt nu tot € 395.000. Dit wordt verlaagd naar € 200.000. Het percentage voor de 2e schijf blijft onveranderd op 25,8%.

Overdrachtsbelasting niet-woningen

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen (kantoorpanden, bedrijfspanden, woningen waar de koper niet zelf gaat wonen) is op dit moment 8%. Deze zal per 2023 worden verhoogd naar 10,1%.
De overdrachtsbelasting (en de eventuele vrijstelling) blijven vooralsnog gelijk.

BTW op energie

Om de energienota toch wat te drukken, wordt het btw-tarief verlaagd van 21% naar 9%. Deze verlaging zal in gaan op 1 juli 2022 en loopt in eerste instantie tot 31 december 2022.

 

BTW op zonnepanelen

Wanneer je als particulier zonnepanelen aanschaft, betaal je daar op dit moment 21% btw over. Vanaf 2023 komt dit te vervalen en zal er 0% btw gelden op deze aanschaf.
Uiteraard is tot die tijd de btw wel (gedeeltelijk) aftrekbaar.

Wanneer u hier nadere informatie of advies over wilt, neemt u dan gerust contact met ons op.

Disclaimer: Bovenstaande is opgesteld op basis van de op dit moment bekende voorstellen. De voorstellen moeten nog wel goedgekeurd worden en het is dus mogelijk dat hier nog wijzigingen uit voort komen. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search