Nieuwsbrief september 2023 Belastingplan 2024

 In Fiscaal

Nieuwsbrief september 2023 Belastingplan 2024

Dinsdag 19 september was er weer een Prinsjesdag waarin de (belasting)plannen van het kabinet zijn gepresenteerd voor het nieuwe jaar.
De belangrijkste punten hieruit hebben wij op een rij gezet. Dit betreffen nog voorstellen welke nog goedgekeurd dienen te worden door de Tweede en Eerste Kamer.

INKOMSTENBELASTING

Box 1:

Belastingschijven

Het tarief voor de inkomstenbelasting zal komend jaar iets veranderen, deze wordt namelijk iets verhoogd. Het nieuwe tarief zal 36,97% worden (dit was 36,93%). Daarnaast wordt de tariefschijf verlengd naar € 75.624 (dit was € 73.071). Aan de 2e schijf verandert niets.

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2024
Belastbaar inkomen meer dan (€)  maar niet meer dan (€)  Tarief 2023 (%) 
1e schijf 75.624 36,97
2e schijf 75.624 49,50

Heffingskortingen

Voor iedereen geldt het recht op de algemene heffingskorting voor de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk. Hoe lager je inkomen is, hoe hoger de korting. In 2022 zal deze korting iets worden verhoogd.

Heffingskortingen 2023 (€) 2024 (€)
Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd) 3.070 3.374
Arbeidskorting (maximaal) 5.052 5.553
Jonggehandicaptenkorting 820 902
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting 2.694 2.961
Ouderenkorting (maximaal) 1.835 2.017
Alleenstaande ouderenkorting 478 526
Afbouwpercentage van de arbeidskorting 6,51% 6,51%

Zelfstandingenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt al langere tijd afgebouwd. Ook in 2024 zal deze verlaagd worden van
€ 5.030 naar € 3.750. In 2027 zal deze uiteindelijk € 900 zijn. 

Schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning

De zogenoemde jubelton was al versoberd tot een bedrag van € 28.947 in 2023 maar vanaf 1 januari 2024 wordt de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, volledig afgeschaft.

MKB-winstvrijstelling

Naast de afname van de zelfstandigenaftrek, zal ook de MKB-winstvrijstelling verlaagd worden. Tot en met 2023 was dit nog 14% maar vanaf 1 januari 2024 zal dit 12,7% worden. 

 

 

Algemene Heffingskorting

Voor de berekening/bepaling van de algemene heffingskorting, wordt tot op heden alleen gekeken naar het inkomen uit Box 1. Per 2025 telt ook het inkomen uit Box 2 en Box 3 mee voor het totale verzamelinkomen.

Afschrijving vastgoed IB ondernemers

Voor Winst Uit Onderneming en Resultaat uit Overige Werkzaamheden, wordt de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik beperkt tot de WOZ-waarde.
Voorheen mocht er afgeschreven worden tot 50% van de WOZ-waarde, maar nu geldt dus 100% van de WOZ-waarde als bodem.

Betalingskorting

Tot dit jaar was er een betalingskorting voor de Voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting, wanneer deze in 1 keer werd voldaan. Per 1 januari 2024 komt deze betalingskorting te vervallen.

Box 2:

Wet excessief lenen

Per 1 januari 2024 zal daadwerkelijk de Wet Excessief Lenen ingevoerd worden. Dat houdt in dat er tot 31 december 2023 de tijd is om de schuld aan de B.V. te beperken tot maximaal € 700.000. Over het meerdere zal in 2024 belasting in Box 2 betaald moeten worden. Er was al een wetsvoorstel voor Excessief Lenen bij de B.V. en deze is nu ook door de Tweede Kamer aangenomen. Leningen van een aanmerkelijkbelanghouder en diens partner boven de € 700.000 worden belast in Box alsof het een dividenduitkering betreft.
Er gelden uitzonderingen (onder voorwaarden) voor bestaande en nieuwe leningen voor de eigen woning.

 

 

Twee schijven dividendbelasting

Per 1 januari 2024 zal er in Box 2 ook sprake zijn van 2 belastingschijven. De 1e schijf loopt tot
€ 67.000 (per persoon) tegen een tarief van 24,5%. Bij meer dan € 67.000 zal er 31% belasting geheven worden. Tot en met 2023 is dit tarief 26,9%, ongeacht de hoogte van de uitkering. 

Box 3:

Vooralsnog is er het streven dat vanaf 2027 het box 3 vermogen belast gaat worden voor het daadwerkelijke rendement. Tot die tijd zal de belasting plaatsvinden op basis van het fictief rendement.
Het vermogen valt te verdelen in 3 categorieën: bank- en spaargelden, beleggingen en schulden.

Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt niet gecorrigeerd voor de inflatie, en blijft daarmee
€ 57.000 per persoon. Daarnaast gaat het tarief in box 3 van 32% (2023) naar 34% in 2024.

Banktegoeden (spaargeld) Overige bezittingen Schulden
2022 -0,01% 5,53% 2,28%
2023 0,01% 6,17% 2,46%
2024 Nog niet vastgesteld Nog niet vastgesteld Nog niet vastgesteld

 

Op 18 september 2023 is er een uitspraak geweest van de advocaat-generaal. Deze heeft geconcludeerd dat ook de Wet rechtsherstel Box 3 het discriminatieverbod en eigendomsrecht schendt. Indien de Hoge Raad dit advies overneemt, kan dit gevolgen hebben voor het box 3 inkomen. Het is daarom verstandig om tijdig bezwaar aan te tekenen, zodat de recht veilig worden gesteld.

 

LOONBELASTING

Reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2024 gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van € 0,21 naar € 0,23.
De vergoeding geldt voor elk vervoermiddel, (fiets kan ook).

Werkkostenregeling

Aan het einde van 2023 vervalt de tijdelijke verhoging van de vrije WKR-ruimte.
Over de eerste € 400.000 loonsom geldt een vrije ruimte van 1,92%. Over het meerdere geldt een vrije ruimte van 1,18%.

 

 

BPM-vrijstelling bestelauto verdwijnt

Op dit moment is er een vrijstelling voor de BPM indien een bestelauto voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Met ingang van 2025 zal deze vrijstelling echter gaan verdwijnen.
De BPM wordt berekend op basis van de CO2 uitstoot, derhalve zal de vrijstelling voor elektrische bestelauto’s gewoon blijven bestaan.

Wanneer u hier nadere informatie of advies over wilt, neemt u dan gerust contact met ons op.

Disclaimer: Bovenstaande is opgesteld op basis van de op dit moment bekende voorstellen. De voorstellen moeten nog wel goedgekeurd worden en het is dus mogelijk dat hier nog wijzigingen uit voort komen. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search