Nieuwsbrief November 2020

 In Corona, Fiscaal

Ook dit bewogen jaar loopt langzaam richting het eind. Vandaar dat wij nog een aantal eindejaarstips op een rijtje hebben gezet en een update geven over de huidige coronaregelingen.

Aangezien er continue verbeterde inzichten komen in de uitwerking van deze maatregelen adviseren wij u de sites en berichtgeving van de betreffende instanties goed te blijven volgen voor de actuele stand van zaken.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Over het 4e kwartaal 2020 heeft de overheid ook weer een TVL beschikbaar gesteld. Deze kan vanaf 25 november 2020 aangevraagd worden via het RVO. De aanvraag kan ingediend worden tot en met 29 januari 2021 17.00 uur.
De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De grens voor omzetverlies gaat vanaf januari 2020 in stappen omhoog, van 30% naar 45%;
 • De periode van de TVL gaat van 4 maanden (juni t/m september) naar 3 maanden (per kwartaal);
 • De maximale uitkering gaat van € 50.000 naar € 90.000

De belangrijkste aanvullingen zijn:

 • Alle mkb-bedrijven met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. De eerdere beperking voor bepaalde SBI-codes vervalt hiermee;
 • Er wordt nog een verdere regeling uitgewerkt voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche die niet kunnen voldoen aan de drempel van het omzetverlies;
 • Gesloten horecabedrijven krijgen een aanvullende subsidie bovenop de TVL. Deze eenmalige subsidie is een tegemoetkoming voor gemaakt of nog te maken kosten.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3).

Het loket voor de NOW 3 is per 16 november 2020 geopend en kan aangevraagd worden via het UWV.
De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Voor het 4e kwartaal ligt de grens van het omzetverlies op 20%. Met ingang van januari 2021 wordt dit verhoogd naar 30%;
 • Elke 3 maanden dient er een nieuwe aanvraag ingediend worden, Vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en vanaf 1 april;
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt wel elke 3 maanden minder: van maximaal 80% in de 1e 3 maanden (oktober t/m december 2020), naar maximaal 70% en maximaal 60% in de maanden daarna.

Deze regeling kan aangevraagd worden tot 13 december 2020, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020

Uitstel van belastingen

Ondernemers die tot nu toe geen uitstel van betaling van belastingen hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Tot 1 januari 2021 kan er uitstel aangevraagd worden tot die datum.
De belastingschulden waarvoor uitstel is verkregen, moeten in beginsel vanaf 1 juli 2021 worden afgelost. In principe wordt hier dan 36 maanden de tijd voor gegeven.
Het uitstel kan aangevraagd worden via het digitale uitstelportaal van de Belastingdienst.

Eindejaarstips

Werkkostenregeling:
Ten tijde van het bekendmaken van de steunpakketten door de overheid, is al bekend geworden dat in 2020 de vrije ruimte is verruimd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 3%, waar dit normaal 1,7% zou zijn. Voor de loonsom boven € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,2%. Beoordeel uw nog resterende vrije ruimte en benut deze maximaal.

Bedrijfspand
Bent u voornemens om een bedrijfspand aan te schaffen, probeer dit dan nog in 2020 te bewerkstelligen. Met ingang van 1 januari 2021 gaat de overdrachtsbelasting namelijk omhoog van 6% naar 8%.

(Eerste) eigen woning
De aanschaf van een eigen woning kan daarentegen wellicht beter uitgesteld worden tot na 1 januari 2021. Jongeren tussen de 18 en 35 jaar krijgen namelijk met ingang van die datum een vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning. De vrijstelling is eenmalig, wat betekent dat indien deze jongeren al een koopwoning bezitten, ze toch recht hebben op een vrijstelling als ze een andere woning kopen. De vrijstelling betekent een besparing van 2% overdrachtsbelasting.

Tweede woning/woning zonder hoofdverblijf
Bij de aanschaf van woningen die niet gaan dienen als hoofdverblijf, zal de overdrachtsbelasting met ingang van 1 januari 2021 ook verhoogd worden. Deze gaat dan van 2% naar 8%.

 

 

Verruiming vrijstelling vermogen box 3
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de vrijstelling van het Box 3 vermogen verhoogd naar € 50.000 (bij fiscaal partnerschap dus € 100.000).
Probeer overtollige liquiditeiten in de onderneming pas na 1 januari 2021 over te hevelen naar de privé rekening. Dit zorgt er voor dat je over 2021 geen/minder vermogensbelasting betaald.

Dividend
Het tarief van de dividendbelasting gaat in 2021 omhoog van 26,25% naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn om een dividenduitkering nog in 2020 te laten plaatsvinden, als u deze uitkering consumptief gebruikt of gebruikt voor het aflossen van een excessieve lening bij uw B.V. Gebruikt u het uitgekeerde dividend niet voor een van deze doelen, dan behoort het tot uw privévermogen en wordt het belast in box 3 (dit is afhankelijk van of u dan boven de vrijstelling uit komt).

Elektrische auto
Als u als ondernemer van plan bent om een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2020 te doen. Vanaf 1 januari 2021 zal de bijtelling voor deze auto’s namelijk 12% bedragen, waar dit in 2020 nog 8% is. Tevens geldt het tarief van 12% voor de 1e € 40.000 waar de 8% geldt voor de 1e € 45.000. Over het meerdere wordt in beide gevallen 22% bijtelling betaald. De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.

Belastingvrij schenken
Maak ook dit jaar gebruik van de vrijstellingen in de schenkbelasting. In 2020 gelden de volgende vrijstellingen:

  • Kinderen: € 5.515
  • Kleinkinderen of derden: € 2.208
  • Voor kinderen kan er ook gebruik gemaakt worden van een eenmalige verhoging van dit bedrag tot € 26.457
  • Of € 55.114 indien het bedrag gebruik wordt voor een studie
  • Of € 103.643 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.


Wet Arbeidsmarkt in Balans

Sinds 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van toepassing, hiervoor heeft u in januari 2020 een WAB-lijst ingevuld en ondertekend. Indien er het afgelopen jaar werknemers van een bepaalde tijdscontract naar een onbepaalde tijdscontract zijn overgegaan, vergeet dan niet om dit aan ons door te geven. In dat geval kunnen wij de lagere WW-premie voor u toepassen.

Aanbiedingsbrief urenmedewerkers
Een urenmedewerker die 12 maanden in dienst is geweest, dient een aanbieding te krijgen voor het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden. Denkt u hier wederom aan om deze tijdig aan de medewerker te verstrekken.

Reiskostenvergoeding
Per 1 januari 2021 mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast uitbetalen aan werknemers die thuis werken. Deze mag slechts vergoedt worden voor de dagen dat de werknemer daadwerkelijk naar zijn werk reist. Alleen als de werknemer in een kalenderjaar minsten 36 weken of 128 dagen naar de vaste werkplek reist, kan de werkgever nog een onbelaste reiskostenvergoeding verstrekken.

Mutaties lonen 2020
Wilt u over het jaar 2020 nog wijzigingen doorvoeren in de verloning, bijvoorbeeld een 13e maand, geef dit dan vóór 15 januari 2021 aan ons door. In dat geval kunnen wij dit nog tijdig meenemen in de jaarafsluiting van de verloning.

Voor vragen of een nadere toelichting kunt u ons natuurlijk altijd benaderen. Ons mailadres: info@brockbernd.nl

 

Disclaimer: Bovenstaande is opgesteld op basis van de op dit moment bekende voorstellen. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search