Nieuwsbrief oktober 2020 – Deel 2

 In Corona, Fiscaal

Het zijn nog steeds bijzondere tijden waarbij er afgelopen week weer een nieuw steunpakket is gepresenteerd door het kabinet

In deze nieuwsbrief dan ook een update met de belangrijkste nieuwe en aanvullende maatregelen.

Aangezien er continue verbeterde inzichten komen in de uitwerking van deze maatregelen adviseren wij u de sites en berichtgeving van de betreffende instanties goed te blijven volgen voor de actuele stand van zaken.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Deze regeling zou in eerste instantie tot 30 september 2020 lopen. Inmiddels is dit verlengd tot en met juni 2021.
De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

  • De grens voor omzetverlies gaat vanaf januari 2020 in stappen omhoog, van 30% naar 45%;
  • De periode van de TVL gaat van 4 maanden (juni t/m september) naar 3 maanden (per kwartaal);
  • De maximale uitkering gaat van € 000 naar € 90.000.

De belangrijkste aanvullingen zijn:

  • Alle mkb-bedrijven met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. De eerdere beperking voor bepaalde SBI-codes vervalt hiermee;
  • Er wordt nog een verdere regeling uitgewerkt voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche die niet kunnen voldoen aan de drempel van het omzetverlies;
  • Gesloten horecabedrijven krijgen een aanvullende subsidie bovenop de TVL. Deze eenmalige subsidie is een tegemoetkoming voor gemaakt of nog te maken kosten.

Naar verwachting kan de TVL over het 4e kwartaal 2020 vanaf medio november 2020 aangevraagd worden bij het RVO.

Vanaf begin november 2020 kan de definitieve berekening voor de 1e TVL aangevraagd worden.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3).

Ook de tegemoetkoming in de loonkosten is verlengd door het kabinet. Deze kan, naar verwachting, vanaf 16 november aangevraagd worden voor de periode oktober 2020 tot en met juni 2021. Dit dient te gebeuren bij het UWV.
De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

  • Voor het 4e kwartaal ligt de grens van het omzetverlies op 20%. Met ingang van januari 2021 wordt dit verhoogd naar 30%;
  • Elke 3 maanden dient er een nieuwe aanvraag ingediend worden, Vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en vanaf 1 april;
  • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt wel elke 3 maanden minder: van maximaal 80% in de 1e 3 maanden (oktober t/m december 2020), naar maximaal 70% en maximaal 60% in de maanden daarna.

De definitieve berekening van de NOW 1 kan reeds aangevraagd en ingediend worden. De definitieve berekening van NOW 2 kan naar verwachting vanaf 15 april 2021 aangevraagd worden.

Tijdelijke Overbrugginsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO 3)

De TOZO-regeling is ook verlengd t/m juni 201. Vanaf 1 oktober 2020 is de vermogenstoets hierin uitgesteld tot sowieso 1 april 2021.

Wel kan de gemeente vanaf 1 januari 2021 met u gaan kijken naar welke ondersteuning u nodig heeft. Zo kunnen zij bijvoorbeeld aangeven dat er omscholing of coaching nodig is. Dit om wel weer inkomen te gaan genereren.

Deze regeling dient aangevraagd te worden bij de gemeente. De aanvraagdatum kan verschillen per gemeente.

Belastingschulden

Ook de Belastingdienst gaat langere termijnen hanteren voor het terugbetalen van eventuele ontstane belastingschulden. U krijgt 36 maanden de tijd om het bedrag volledig af te lossen (waar dit eerst 24 maanden was). Ook is de ingangsdatum van deze regeling veranderd van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021.

Sociaal pakket voor bij- en omscholing

Het kabinet gaat geld investeren om mensen die tijdens deze coronacrisis hun baan verliezen, te helpen om ander werk te vinden. Deze scholingsmaatregelen zijn ook voor flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers. Het kabinet is nog bezig om deze regeling en subsidieaanvraag verder uit te werken.

Voor vragen of een nadere toelichting kunt u ons natuurlijk altijd benaderen. Ons mailadres: info@brockbernd.nl

Disclaimer: Bovenstaande is opgesteld op basis van de op dit moment bekende voorstellen. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search