Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen op een rij

 In Fiscaal

Dinsdag 18 september 2018 was het weer zo ver, de Miljoenennota en het Belastingplan voor het volgende jaar zijn gepresenteerd. Uiteraard moeten de Tweede en Eerste Kamer hier nog over beslissen, maar onderstaand een overzicht van een aantal van de belangrijkste (fiscale) plannen:

 

Inkomstenbelasting

Box 1:

Tot en met 2018 werden de volgende belastingschijven gehanteerd, 36,55%, 40,85% en 51,95%. In 2019 zullen deze aangepast worden naar 36,65%, 38,10% en 51,75%.

Vanaf 2021 is het plan om nog maar met 2 belastingschijven te gaan werken (voor mensen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd). Tot een inkomen van € 69.507 geldt dan een tarief van 37,05%. Alles daarboven wordt dan belast tegen het toptarief van 49,5%.

 

De komende jaren zal de arbeidskorting worden verhoogd tot € 3.941. Echter vanaf een inkomen van € 36.344 wordt vanaf 2019 de arbeidskorting afgebouwd tot nihil.

 

Al enige jaren wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrente aftrek geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar. Voor volgend jaar wordt er een versnelde beperking van 3% toegepast. Hierdoor is in 2019 de hypotheekrente nog maximaal aftrekbaar tegen 49% Deze versnelling zet zich de komende jaren ook nog voort.

 

Box 2:

De inkomstenbelasting in box 2 stijgt voor inkomen uit aanmerkelijkbelangaandelen naar 26,25% in 2020. In 2012 stijgt dit naar 26,9%. Op dit moment bedraagt dit tarief nog 25%. Dit tarief zal ook nog gelden voor 2019.

Daarnaast heeft het kabinet nog een extra fiscale maatregel opgenomen voor DGA’s. Deze maatregel houdt in dat een DGA met een schuld van meer dan € 500.000 aan zijn B.V. belasting moet gaan betalen in box 2. Het voorstel zou in moeten gaan per 1 januari 2020 maar op dit moment is er nog geen concreet voorstel.

 

Omzetbelasting

Per 1 januari 2019 zal het lage btw-tarief van 6% verhoogd worden naar 9%. Dit btw-tarief geldt voor bijvoorbeeld voor levensmiddelen, agrarische goederen, geneesmiddelen, kunst, boeken en sportbeoefening.

 

Vennootschapsbelasting

Net zoals nu, gelden er ook de komende jaren 2 belastingschijven voor de Vennootschapsbelasting. Tot en met 2018 was dit voor een belastbare winst van € 200.000 20% en daarboven 25%.

De komende jaren zal hier echter wel een daling in zitten. Voor 2019 worden de tarieven 19% en 24,3%, 2020 17,5% en 23,9% en in 2021 16% en 22,25%.

Wel wordt er ook gesleuteld aan de verliesverrekening. Verliezen die zijn ontstaan vóór 2019 kunnen negen jaar voorwaarts verrekend worden. Verliezen van 2019 zijn nog maar 6 jaar voorwaarts te verrekenen. De carry-back van 1 jaar blijft wel bestaan.

 

Voor vragen of een nadere toelichting kunt u ons natuurlijk altijd benaderen.

 

Disclaimer: Bovenstaande is opgesteld op basis van de op dit moment bekende voorstellen. De voorstellen moeten nog wel goedgekeurd worden en het is dus mogelijk dat hier nog wijzigingen uit voort komen. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Auto van de zaak 2017 Brockbernd - blog